• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Garantie

 

Dimlux en Opticlimate worden verkocht door The Climate Factory BV.

Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar en is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper die het product koopt bij The Climate Factory BV, en is alleen geldig met een aankoopfactuur van het product waarvoor garantie/reparatie wordt geclaimd binnen de garantieperiode.

Dimlux

Een (1) jaar en drie (3) jaar op elektrisch onderdeel (ballast)*

Opticlimate

Een (1) jaar*

Parts & Labour

Een (1) jaar*

Defecte of beschadigde producten
Als u een defect in een product vindt of als het beschadigd is aangekomen tijdens het transport, neem dan onmiddellijk contact op met The Climate Factory BV via [email protected]. Ons team is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur EST (behalve op feestdagen) en helpt u graag stap voor stap bij het indienen van een garantieclaim.

Service en ondersteuning
We willen u de beste koopervaring op internet bieden. Als u een probleem ondervindt met een product, neem dan contact op met het team van The Climate Factory BV. Ons team staat online klaar om u te helpen bij het diagnosticeren en oplossen van elk probleem dat u kunt ervaren bij het gebruik van een product.

Indien wij het probleem niet binnen maximaal 48 uur kunnen oplossen via ons ondersteuningsteam, heeft u mogelijk recht op een garantieclaim voor zover deze van toepassing zijn op garanties met betrekking tot producten geleverd door The Climate Factory BV, deze Garantievoorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden uitgelegd volgens de wet van België en de partijen onderwerpen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken in Antwerpen.

Wat de garantie dekt 
Alle arbeids- en materiaalkosten voor gedekte items, maar u moet eventuele verzendkosten betalen als het nodig is om het product terug te sturen naar The Climate Factory BV of naar een geautoriseerd servicecentrum. Als de reparaties worden gedekt onder de voorwaarden van de beperkte garantie, betaalt The Climate Factory de retour verzendkosten.

In geen geval zijn The Climate Factory BV of de geautoriseerde garantieverstrekker aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, hetzij schade als gevolg van schending van uitdrukkelijke of impliciete garanties, onrechtmatige daad, nalatigheid, of anderszins.

*Wat de garantie uitsluit 
Deze beperkte garantie dekt niet een product dat door The Climate Factory BV is verkocht en dat:

  1. Beschadigd is tijdens het transport of door een natuurramp;
  2. Overbelast, misbruikt, verkeerd gebruikt, of gebruikt met defecte of ongeschikte apparatuur, of in strijd met de instructies in de bijbehorende producthandleiding;
  3. Is onderhouden door onbevoegd personeel;
  4. Het serienummer is gewijzigd of verwijderd.

 

Let op 
The Climate Factory BV garandeert dat elk product dat wordt aangeboden via de webshop overeenkomt met de bijbehorende technische documentatie.

De financiële aansprakelijkheid van The Climate Factory BV voor de producten die worden aangeboden via de webshop is beperkt tot de aankoopprijs van het product.

The Climate Factory BV aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van overlijden of letsel als gevolg van een installatie of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bijgeleverde handleiding of te vinden is op de website voor het product of een toepassing buiten het gebruikelijke toepassingsgebied van het product.

The Climate Factory BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van inkomstenverlies, exploitatieverlies, winstderving of contract, besparingenverlies, tijdsverlies of voor enige andere indirecte schade als gevolg van onjuist gebruik van het product dat door de klant is verkocht, ongeacht of deze schade het gevolg is van nalatigheid of opzettelijk handelen.